Каталог

ACORD DE UTILIZATOR 

pentru furnizarea de servicii de acces  

la resursa Internet – jazy-games.com 


1. Dispoziții generale și termini.

 

Operatorii – sunt operatori autorizați, furnizori de servicii de telefonie mobilă pe teritoriul Republicii Moldova-”MOLDCELL” S.A..

Abonatul – este un client al oricăruia dintre Operatorii specificați, o persoană fizică sau juridică, pe baza unui acord cu Operatorul său sau fără un acord, în calitate de utilizator al serviciilor Operatorului pe baza unei oferte publice a Operatorului, care utilizează diferite servicii ale Operatorului său.

Contul personal – este contul personal al unui abonat din sistemul de facturare al Operatorului său, care este utilizat pentru contabilitate de către Operatorul fondurilor Abonatului.

Conținut informațional – conținut visual, audio, video și/sau textual, diverse programe disponibile pe resursa Internet - jazy-games.com, în orice moment prin intermediul rețelei mondiale.

Integrator tehnic al serviciului - “IDC Restil” SRL, IDNO- 100760005113, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75G.

Furnizorul de servicii – este întreprinderea OU "UnicornLabs", cod de registru 11984459, care oferă Abonaților servicii publice sub forma Servicii de Acces la Conținutul Informațional din resursa de internet jazy-games.com, precum și Abonații de facturare pentru furnizarea unui astfel de acces.

Compania OU "UnicornLabs" – este titularul drepturilor de autor, inclusiv permisiunile (licențele) necesare pentru Conținut, garantând disponibilitatea întregului domeniu al tuturor drepturilor de autor și drepturilor conexe pentru teritoriul Republicii Moldova, pentru tot Conținutul Informațiilor postate pe resursa Internet - jazy-games.com.

Abonamentul (denumit în continuare „Serviciul de Acces”) – este o metodă de taxare a Abonatului pentru furnizarea accesului la Conținutul Informațional, care permite Abonatului să acceseze (vizualiza, utiliza sau descărca) Conținutul Informațional (suport media, joc sau video) situat pe resursa de Internet-jazy-games.com, pentru o perioadă de o zi astronomică, cu o durată de 24 de ore.

Landing Page – este o pagină web specială pentru Abonat, care funcționează prin intermediul rețelei mondiale la o anumită adresă URL, concepută pentru a activa serviciul la alegere de către Abonat prin apăsarea unui buton special de activare a serviciului de către Abonat.

Acceptarea (prin efectuarea acțiunilor specificate mai jos) a acestui Acord de utilizare înseamnă consimțământul și accentul Abonatului de a primi Serviciul de Acces.


2. Descrierea serviciului de access.

 

Serviciul de Acces permite Abonatului să obțină acces la Conținutul Informațiilor postate pe resursa Internet – jazy-games.com.

Resursă Internet – jazy-games.com oferă acces la servicii – o selecție de diverse jocuri de conținut de divertisment.

Conectarea Serviciului de Acces prin apăsarea unui buton de activare specializat pe o pagină specială care conectează serviciul (Landing Page), Abonatul confirmă astfel: 

– respectarea restricțiilor de vârstă specificate;

– cunoașterea de către Abonat și acceptarea tuturor condițiilor prezentului Acord de utilizare privind furnizarea de Servicii de Acces;

– consimțământul pentru transferul datelor care identifică Abonatul (în special, numărul de telefon mobil al Abonatului) către Furnizorul de Servicii;

– consimțământul Abonatului pentru a primi SMS mesaje cu caracter informativ, publicitar și de alta natură.

– consimțământul Abonatului că toată responsabilitatea pentru consecințele conectării la Serviciul de Acces revine exclusiv Abonatului.

 

 3. Costul serviciului de acces.

 

Costul Serviciului de Acces pentru Abonat este stabilit în Lei moldovenești (MDL) și constituie 03,00 MDL. În perioadele promoționale, se poate aplica o rată de 01,00 MDL pe zi. În perioadele bonus, se poate aplica o rată de 02,00 MDL pe zi. Tarifele sunt aplicate de către Furnizorul de Servicii la discreția sa, în orice moment, din tarifele de mai sus. Costul actual pentru Abonat este indicat în partea de jos a paginii de activare a serviciului – Landing Page.

Traficul de internet utilizat de Abonat pentru a vizualiza/descărca Conținutul Informațiilor de pe site este perceput de Operator separat, conform tarifelor actuale ale Operatorului pentru fiecare Abonat individual.

Costul Serviciului de Acces este perceput de la Abonat la momentul acceptării prezentului Acord de utilizare cu privire la furnizarea Serviciului de Acces la resursa Internet – jazy-games.com și, în viitor, din contul personal al AbonatuluiOperatorul va extrage zilnic până când Abonatul va deconecta Serviciul de Acces.

Dacă este imposibilă extragerea imediată a fondurilor din contul personal de telefonie mobila al Abonatului pentru furnizarea Serviciului de Acces (din cauza lipsei de fonduri suficiente în contul personal al Abonatului), Serviciul de Acces nu se oprește, încercările de extragere a fondurilor se repetă mai târziu, în cursul zilei curente. Pentru zilele trecute, serviciul nu este taxat pentru Abonat.

Pentru a anula Serviciul de AccesAbonatul trebuie să trimită  SMS mesaj către numărul scurt 5100, cu textul comenzii de deconectare - sub forma STOP JG, pe care Abonatul îl primește în primul  SMS mesaj primit imediat după activarea Serviciului de Acces. Abonatul poate contacta serviciul de asistență apelând 3777 (apelul este gratuit în rețeaua Operatorului său).

 

 4. Condiții pentru furnizarea de Conținut Informațional pe resursa de Internet:

 jazy-games.com.

               

Serviciul de Acces nu este furnizat:

          – în cazul blocării parțiale (blocarea serviciilor de telefonie mobila, restrictionarea apelurilor de ieșire); 

          – în cazul deconectării Abonatului de la rețeaua de comunicații de telefonie mobile (restrictionarea apelurilor de intrare și ieșire); 

Operatorul are dreptul de a restricționa accesul Abonaților săi la orice servicii    legate de acest Acord de utilizare, la discreția sa, fără o notificare prealabilă.

Abonatul are dreptul de a utiliza Conținutul Informațiilor primite de el prin intermediul Serviciului de Acces numai în scopuri personale, necomerciale și de a nu-l utiliza pentru distribuire prin vânzarea sau înstrăinarea în alt mod a Conținutului Informațiilor către persoane terțe. 

Resursă Internet – jazy-games.com aparține companiei OU "UnicornLabs", care poate stabili reguli, restricții și alte cerințe cu privire la utilizarea Conținutului Informațiilor aflate în această resursă informațională.

Responsabilitatea pentru conținutul tuturor informațiilor din resursa Internet – jazy-games.com poartă furnizorul de servicii - OU "UnicornLabs". Operator „Moldcell” S.A. oferă Abonaților numai servicii de comunicare si telefonie mobila.

Compania OU "UnicornLabs" - dezvoltatorul resursei Internet – jazy-games.com își rezervă dreptul de a revizui acest Acord de utilizare și de a face modificări la acesta în orice moment, fără acordul prealabil al utilizatorilor (Abonaților). Faptul că Abonatul continuă să utilizeze Serviciile de Acces, va fi luat în considerare ca acceptare la astfel de modificări. Modificările prezentului Acord de utilizare intră în vigoare din momentul publicării lui (anunț public), în domeniul public, prin postarea pe Internet.


 5. Limitarea responsabilității. 

 

Moldcell nu este furnizorul serviciilor de Acces,și nu poartă răspundere pentru acțiunile Furnizorului de servicii și/sau Deținătorului de drepturi, precum şi pentru oricare consecințe ale acestor acțiuni, care privesc direct sau indirect persoane terțe. 

Prin activarea serviciului de  acces de către Abonat conform procedurii și conform condițiilor descrise mai sus, Abonatul împuternicește compania Moldcell şi îşi exprimă acordul privind oferirea de către Moldcell Furnizorului serviciului a datelor personale ale Abonatului, şi anume: numărul de telefon de pe care a fost activat serviciul.

Activarea Serviciului de acces este o acţiune benevolă a Abonatului. De asemenea, Abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru oricare consecinţe ale acţiunilor acestuia ca urmare a utilizării Serviciului.

Abonatul are posibilitatea să utilizeze Serviciile de acces doar în cazul în care are credit suficient în cont la data facturării.

Moldcell nu oferă niciun fel de informaţii referitoare la Serviciile de acces. Toate întrebările şi reclamaţiile privind utilizarea și funcționarea Serviciului vor fi adresate Furnizorului serviciului la numărul scurt de Suport Clienți - 3777  (apel gratuit în rețeaua propriului operator). 

Moldcell oferă posibilitatea expedierii/recepționarii mesajelor SMS pentru activare/dezactivare exclusiv în zonele de acoperire a reţelei Moldcell. 

Moldcell nu poartă răspundere pentru calitatea serviciului prestat de către Furnizor. 

Moldcell nu va accepta nicio pretenție în ceea ce privește prestarea Serviciului şi avertizează despre faptul că furnizarea unor componente ale serviciului pot fi condiționate de aria de acoperire Moldcell.  

 

6. Informații de contact pentru Abonați.

 

În cazul oricăror întrebări cu privire la furnizarea Serviciului de Acces, utilizatorii pot contacta adresa de  E-mail: customer-support@webclick.md